ĐÔI BẠN

ĐÔI BẠN

                                                                                       Tặng anh Quốc Khánh - Thượng Hiếu

Cầu Đen quán nhỏ bên sông

Ngỡ ngàng đôi bạn ru lòng lối xưa

Đi qua giông tố nắng mưa

Mái đầu đã bạc dáng xưa cháy lòng


Đời trôi mấy kiếp long đong

Tâm tình thầy giáo cái vòng thế nhân

Nỗi niềm xa nỗi niềm gần

Mới hay tàn cuộc vạn lần yêu thương


Người đi mãi nhớ cố hương

Cánh diều sao khỏi tơ vương mây trời

Ân tình con sóng biển khơi

Chữ nhân chữ nghĩa cả đời chưa xong ...Quán bên sông


      Chiều buông


  Sông vắng


 Gặp gỡ


Thượng Hiếu - Quốc Khánh