NHẬU

By Nguyễn Minh Quang

 

Sáng nay xem báo Tuổi Trẻ

6.000 tỷ đồng cho những cuộc nhậu !

 

Những vùng cao vùng xa vùng sâu ...

Nhân dân ta còn nghèo

Mưa lũ vô tình

Cướp đi trên 200 sinh mạng

Con số đầy nước mắt

Ta giật mình im lặng !

More...

TĂNG

By Nguyễn Minh Quang

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Từ ngày xăng lên

Tất cả đều tăng

Ít nhiều

Duy nhất một điều

Ổn định = lương !!!

More...

LẼ SỐNG

By Nguyễn Minh Quang

 

Ngày 09 tháng 8 năm 2008

 

           Ta không phải là ta

           Mà lại là ta !

 

           Là ta 

           Nhưng không phải là ta !

 

           Chỉ người tốt mới hiểu !

           Còn người chưa tốt ...

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7487','0bl3vfdhtae6h8bkslbnaj4n77','0','Guest','0','54.198.96.198','2018-08-22 00:43:45','/ac14637/nhat-ky.html')