NGUY

By Nguyễn Minh Quang

 

               NGUY

 

Tôi đang sống giữa vùng gió xoáy

Sự hiểm nguy rình rập mỗi ngày

Lại có kẻ ra tay đen tối

Giật mình nghĩ lại xót ai thay !?

 

 

More...